Instalacja fotowoltaiczna – zyskaj niezależność energetyczną!

Typowy dom jednorodzinny potrzebuje instalację poniżej 4-5 kW, dzięki której można wyprodukować ok 4-5 kWh prądu rocznie. Taka instalacja kosztuje ok 20 000 – 25 000 zł brutto, zatem jej koszt może zwrócić się już po kilku lub kilkunastu latach, najszybciej stanie się to w przypadku dachów skierowanych na południe i z odpowiednim kątem nachylenia (25-45 stopni). Panele fotowoltaiczne najszybciej staną się standardem w przedsiębiorstwach, które unikną w ten sposób bolesnych podwyżek cen prądu.

Fotowoltaika w praktyce – wykorzystaj, ile potrzebujesz, a resztę odbierz później

Na mocy ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) z 2016 r. nadwyżki prądu  wytworzone przez mikroinstalację fotowoltaiczna w Twoim domu, firmie czy gospodarstwie zostają oddane do zakładu energetycznego. Po roku energię można odebrać, dla instalacji do 10 kW wielkość opustu następuje w stosunku 1:0,8,  a dla systemów o mocy do 50 kW jest to stosunek 1:0,7.

Call Now Button